Akka

The Scandinavian Logic Society

World Logic Day public lecture by John Cantwell (in Swedish)

Populärvetenskaplig föreläsning med anledning av världslogikdagen: den 14 januari kl 16

Den 14 januari är världslogikdagen. Den instiftades av Unesco 2019 (datumet är Kurt Gödels dödsdag och Alfred Tarskis födelsedag).

I samarbete med RJ-programmet “Knowledge Resistance: Causes, Consequences, and Cures”, har nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi sedan 2020 arrangerat en populärvetenskaplig föreläsning om logik på världslogikdagen. I år kommer Prof. John Cantwell (KTH) ge en föreläsning med titeln:

Kan klassisk logik vara ogiltig?

Kort sammanfattning:
”Jag kommer att diskutera tre sätt på vilket man kan ifrågasätta de logiska principer som man förknippar med klassisk logik. Det första sättet handlar om tillämpningen av klassiska principer. Det andra sättet handlar om att peka på potentiellt djupa filosofiska problem. Det tredje sättet handlar om det problematiska som uppstår när den klassiska logikens principer tolkas som giltiga för naturliga språk. Jag kommer argumentera för att två av dessa inte utgör något djupt hot mot klassisk logik.”

Föreläsningen är digital och äger rum 14 januari kl 16.

Länk:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68558204604