the scandinavian logic society

slideshow 1

Universitetslektor i teoretisk filosofi med inriktning mot logik

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska bedriva forskning och undervisning inom teoretisk filosofi med särskild inriktning mot logik. Undervisning kan förekomma på olika nivåer och inom olika delar av logiken. Den som anställs ska aktivt verka för att bidra till extern finansiering av forskning vid institutionen. I arbetsuppgifterna kan också administrativa arbetsuppgifter ingå. Anställning som lektor innebär rättighet att senare söka befordran till professor.

Behörighetskrav
Behörig till anställningen är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Förmåga att undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen fästs särskild och lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet - särskilt m a p den typ av undervisning som nämns ovan. Vikt tillmäts även administrativ skicklighet (inklusive visad ledarförmåga) och förmåga att samverka med det omgivande samhället samt förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.

När universitetet anställer lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Sista ansökningsdag: 2018-06-07

För mer information: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=5...

 Photo of Mount Akka / Àhkka massif seen from the high plateau Maukojaureh north-east of it by Tobias Radeskog / CC BY 3.0.